+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Синдром на бърнаут в работата

Синдром на бърнаут в работата

Синдромът на бърнаут (Синдромът на прегаряне) може да се прояви в различни области на живота: в родителството, в романтичните отношения, в грижите за друг човек или на работното място. Ние ще съсредоточим вниманието си конкретно върху Синдрома на професионално прегаряне. Последните години специалисти в областта на психичното здраве и особено психолозите, които работят като консултанти в различни организации и в бизнеса, усилено насочват вниманието на работодателите към синдрома на бърнаут на работното място и сериозното влияние, което той оказва върху чувството за удовлетвореност, мотивацията и капацитета за работа на служителите. Въпреки че благополучието ни като общество е отблизо обвързано с желанието за работа, креативността в работния процес и готовността за активно участие на всеки от нас в живота на организацията, към която професионално е избрал да принадлежи, прегарянето в работата често се подминава с пренебрежение и за съжаление все още е стигматизирано. Интензивното навлизане на технологиите и пандемията, причинена от COVID-19, още по-спешно насочват вниманието в тази посока, тъй като поставянето на граница между професионалния и личен живот, необходима за оцеляването на креативността и мотивацията за работа, се превърна в още по-голямо предизвикателство и източник на допълнително напрежение.

 

КАКВО Е СИНДРОМ НА БЪРНАУТ

Бърнаутът е включен в 11-ата ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-11) като професионален феномен. Описан е в главата: „Фактори, влияещи върху здравния статус или върху контакта със здравни услуги“. Тази глава включва причини, поради които хората се свързват със здравни услуги, но които не се класифицират като заболявания или здравословно състояние. Професионалното прегаряне е следствие от хроничен стрес на работното място, който не е управляван успешно и се характеризира с:

  • Емоционално изтощение – умора, резултат от прекалено много натовареност, за твърде дълъг период от време.
  • Деперсонализация – изчерпване на способността за емпатия и на готовността за екипна работа в сътрудничество с колегите.
  • Занижено професионално представяне – непреодолимо усещане за безполезност и липса на смисъл в работните задачи, ниска мотивация и чувство на удовлетвореност.

Психичното страдание при бърнаут често е придружено от физически симптоми, които не винаги имат медицинско обяснение, например – главоболие, умора, киселини и други стомашно-чревни проблеми. Повишен е и потенциалът за употреба на алкохол и цигари.

Освен с натоварените работни часове, професионалният бърнаут може да бъде свързан и с изисквания към служителите, които не отговарят на ценностната им система и при изпълнението им предизвикват конфликт с чувството за себе си на хората. Затова синхронът между етичния кодекс и ценностите на организацията и тези на служителите е изключително важен за продуктивната работна среда и мотивацията. Други фактори, допринасящи за прегаряне, са липсата на достатъчно подкрепа, при възлагането и изпълнението на отговорности, както и липсата на признание за постигнатите резултати и приносът към екипа и цялостното представяне. Така можем да направим обобщение, че нарушеният баланс между работна натовареност и почивка, както и отсъствието на приветлива и подкрепяща професионална среда, са основополагащи фактори за бърнаут на служителите.

 

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТРЕС И БЪРНАУТ

Прекомерното количество стрес и професионалното прегаряне имат близка връзка помежду си, но са две различни състояния. Обикновено интензивният стрес предхожда бърнаут и бихме могли да го възприемаме като индикатор. Необходимо е да разграничим двете състояния, защото подходите към справянето с тях са различни.

Наситеното преживяване за стрес обикновено е съпътствано от силен натиск да бъдете активни и да свършите нещата спешно. Чувствате се нервни и тревожни. В състояние на прекомерно количество стрес, например при поредица от кратки крайни срокове, можете да бъдете изцяло ангажирани от задачите, върху които работите, защото това дава усещане за контрол, който успокоява и носи чувството, че ще се справите. Тази мобилизация и напрежение изтощават, могат до доведат до физически симптоми и, ако не обърнете внимание, да прераснат в професионално прегаряне.

Когато сте в състояние на професионално прегаряне, вече не изпитвате спешна нужда за бързо реагиране и необходимост от контрол. Преживяванията ви са свързани с психична умора, липса на мотивация, неспособност да се грижите за отговорностите, които имате и да полагате усилия. Много ярки са чувството за безнадеждност и усещането, че каквото и да правите, няма да бъде достатъчно.

КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕТЕ СИНДРОМЪТ НА БЪРНАУТ

Прегарянето не се разрешава от самосебе си и е възможно психичните и физически симптоми да се задълбочат, ако не обърнете внимание и не се погрижите за причините, които предизвикват състоянието ви на бърнаут. Как да се погрижите?

ПЪРВАТА СТЪПКА е да разпознаете симптомите на професионално прегаряне и да си дадете сметка, че ви се случва.

ВТОРАТА СТЪПКА е да разберете причините, които ви водят до бърнаут и да помислите за начина, по който управлявате стреса на работното си място. Това ще ви помогне да прецените от какво имате необходимост, за да преодолеете чувството си за прегаряне. Ако не можете да се справите сами в тази стъпка, можете да потърсите подкрепа от психолог или от специалист в екипа на човешките ресурси във вашата организация.

ТРЕТАТА СТЪПКА е да се погрижите за психичното и физическото си здраве, като вземете предвид причините, които предизвикват бърнаут и стратегиите ви за управление на стреса. Ето няколко насоки как да се погрижите за себе си:

  • Потърсете подкрепа – след като вече знаете какво предизвиква състоянието ви на професионално прегаряне, можете да уговорите среща с вашия мениджър, за да обсъдите възможности за промяна в работната ви динамика и отговорности. Продължаващата работа със специалист, така че да можете да разговаряте за трудностите си и да търсите начини за преработването им, също може да бъде важен ресурс на подкрепа. Не се изолирайте, обменяйте опит с колеги и приятели за начина, по който се чувствате.
  • Реорганизирайте работния си процес – помислите от какво имате необходимост и го комуникирайте на работното си място. В разговорите с вашия мениджър можете да планирате отпуск, така че да имате възможност да се отдалечите от ситуацията на професионално прегаряне и да можете да помислите. Следващите стъпки могат да бъдат свързани с преосмисляне на работното време, разпределението и естеството на задачите. Ако такива разговори не са възможни, тогава може би е време за промяна на работното ви място или на посоката ви на професионално развитие.
  • Обърнете внимание на начина си на живот – здравословното хранене, качественият сън и грижата за тонуса ви влияят положително върху справяне с професионалното прегаряне.

В заключение ви предлагаме кратко видео, което предлага личните впечатления на човек, преминал през състояние на професионално прегаряне.

https://www.ted.com/talks/rahaf_harfoush_how_burnout_makes_us_less_creative?subtitle=en

 

*Източници:

https://www.psychologytoday.com/us/basics/burnout

https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases

https://www.psychologytoday.com/us/blog/real-women/202112/are-you-stressed-or-burned-out

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.