+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Vesta Help

Център за психологична подкрепа и логопедична терапия

Център “Vesta Help” предоставя психологично консултиране за възрастни и деца и логопедична терапия.

Екипът на “Vesta Help” вярва, че начинът, по който възприемаме себе си, отношенията ни с другите и способностите ни за комуникация, са динамични процеси, отворени към развитие, ако подходим към тях без предразсъдъци и с интерес.

Ние работим, за да подкрепим клиентите, които ни се доверяват, в желанието им да разберат по-добре себе си в общуването с другите, да преминат през трудни ситуации и да постигнат нова перспектива на удовлетворение в динамиката на живота си.

Vesta Help - Център за психологична подкрепа и логопедична терапия

Център за психологическа подкрепа „Веста хелп“ е изцяло ориентиран към грижата за психичния свят на детето и възрастния.  С дългия си професионален опит в сферата на психологията и логопедията, ние специалистите от центъра се обединихме около една основна мисия, да създадем пространството и най- добрите условия за всяко дете, за всеки родител, за всеки човек, нуждаещи се от психологическа подкрепа. Използваме доказани методи и техники на консултиране и терапия, изцяло съобразени с индивидуалните потребности на клиента.

Център “Vesta Help” предоставя психологично консултиране за възрастни и деца и логопедична терапия.

Екипът на “Vesta Help” вярва, че начинът, по който възприемаме себе си, отношенията ни с другите и способностите ни за комуникация, са динамични процеси, отворени към развитие, ако подходим към тях без предразсъдъци и с интерес.

Веселина Илиева

Веселина Илиева

Позиция в Центъра

Психолог-консултант. Консултира деца в тийнейджърска възраст и възрастни.

 

Образование

Завършва бакалавърска програма “Психология” и семестриално завършва магистърска програма “Клинична психология-психоаналитична перспектива”, в Нов български университет.

Квалификации

 • В процес на обучение във фамилна и брачна терапия към Институт по фамилна терапия.
 • Квалификация консултант, с право за практика под супервизия, в когнитивно-поведенческата терапия, със завършени обучение в базови терапевтични умения, водено от „Спектра консулт“ и обучение в специализирани умения, водено от Институт за екология на мисленето – д-р Петър Василев.
 • Специализирано обучение „Подкрепа на връзката дете-родител, лишен от свобода“, водещ Лиз Ер, Изпълнителен директор на Паневропейската мрежа за деца на затворници в Европа.
 • Обучения за повишаване и актуализация на професионалната квалификация в областта на психодиагностиката на правонарушители и на подбор на служители в затвора, водени от Психологическа лаборатория към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
 • Член на Дружеството на психолозите в България
 

Биография

Веселина Илиева има опит в работата с хора, лишени от свобода, в Централен софийски затвор. Работила е с тях в три направления: психологични изследвания и изготвяне на становища, психологична подкрепа и подкрепа за развиване на умения и социална реадаптация. В направлението психологична подкрепа е правила кризисни интервенции и е работила консултативно при системно проблемно поведение, риск от суицид, при агресивни, автоагресивни прояви и при загуба на близък човек. Има опит, също така, в провеждането на подбор за нови служители в затвора и в провеждането на обучения, насочени към развиване на уменията на служителите за работа със затворниците. В индивидуалната си практика работи с възрастни, преживяващи емоционални и отношенчески трудности.

Джулия Тодорова

Джулия Тодорова

Позиция в Центъра

Психолог-консултант. Консултира деца и възрастни.

 

Образование

Завършва бакалавърска програма „Психология”, с модул “Клинична психология” и магистърска програма „Клинична психология-психоаналитична перспектива”, в Нов български университет.

Квалификации

 • 2016 г. – Квалификация психодрама-асистент (консултант), с право на работа под супервизия, в съвместна обучителна програма на Фондация „Психотерапия 2000“ и Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“.
 • Член на Дружество на психолозите в България.
 • Практика в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, работа с възрастни с хематологични заболявания.
 • Участие в семинари и конференции в областта на психологията, психодрамата и психоанализата.
 

Биография

Джулия Тодорова има опит в работата с възрастни и деца с емоционални и отношенчески проблеми и с родители, преживяващи трудности в грижата за децата, придобит в Център за обществена подкрепа. Работила е с деца и младежи с проблеми в развитието с фокус върху подкрепа за адаптация и развиване на социални умения, в Център за социална рехабилитация и интеграция с приоритет аутистичен спектър и в МЦ „Деца с проблеми в развитието“. Била е консултант на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус“. Има опит и като фасилитатор-обучител на групи деца и тийнейджъри по теми, свързани с превенция на насилие, емоционална интелигентност и гражданска активност. 

Виктория Козарова

Виктория Козарова

Позиция в Центъра

Логопед

Образование

Бакалавър по логопедия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Квалификации

 • Практика в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, наблюдение на логопедична терапия на деца, от първи до четвърти клас, с артикулационни нарушения, със специални образователни потребности и със специфични езикови нарушения.
 • Практика в Медицински център „Деца с проблеми в развитието“, логопедична терапия на деца със специални образователни потребности.
 • Участие в семинар на тема заекване при деца в предучилищна и училищна възраст, водещ Вилма Макаускене, преподавател от Университета Витаутас Велики, Латвия, доктор на социалните науки, частно практикуващ логопед.
Милена Симеонова

Милена Симеонова

Позиция в Центъра

Логопед

 

Образование

Бакалавър по психология и магистър по логопедия в Нов български университет.

Квалификации

 • Квалификация за работа с Тест за училищна готовност (ТУГ) на проф. Пламен Калчев
 • Квалификация за работа с тестове за изследване на езиковото развитие на деца от 3 до 7 години към Държавен логопедичен център.
 

Биография

Милена Симеонова е работила с деца с проблеми в развитието в Дневен център за деца с увреждания, в Център за социална рехабилитация и интеграция – приоритет аутизъм и в логопедична група за деца със специални потребности. Има опит в логопедична диагностика на деца в предучилищна и училищна възраст в Ресурсен център – София-град и в провеждането на индивидуални логопедични консултации с ученици със специфични нарушения в училищните умения, в 29 СУ „Кузман Шапкарев“. Работи диагностично и терапевтично с деца с нарушения в артикулацията, плавността на речта (заекване), дислексия, дисграфия и дискалкулия в Държавен логопедичен център.

Вирджиния Иванова

Вирджиния Иванова

в отпуск по майчинство

Позиция в Центъра

Логопед

 

Образование

Бакалавър по логопедия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по логопедия в Нов български университет.

Квалификации

 • Квалификация за работа с Картинен тест за фонологично осъзнаване на деца от 4 до 7 години, водено от д-р по логопедия Катерина Щерева.
 • Теоретико-практично обучение на тема: „Терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване на деца с типично и атипично развитие“, водено от д-р по логопедия Катерина Щерева
 • Квалификация за работа с тестове за изследване на езиковото развитие на деца от 3 до 7 години към Държавен логопедичен център.
 • Обучение по прилагане на международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) към Регионален център, приобщаващо образование.
 • Участие в семинари и конференции за продължаващо развитие в областта на логопедията.
 

Биография

Вирджиния Иванова имат опит в работата с деца с артикулационни нарушения, с дислексия, дисграфия и аутизъм в Логопедичен център “Говори с мен”. Работи диагностично и терапевтично с деца в училищна възраст, с езикови, говорни и други нарушения в Държавен логопедичен център.

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.