+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Vesta Help

Център за психологична подкрепа и логопедична терапия

Център “Vesta Help” предоставя психологично консултиране за възрастни и деца и логопедична терапия.

Екипът на “Vesta Help” вярва, че начинът, по който възприемаме себе си, отношенията ни с другите и способностите ни за комуникация, са динамични процеси, отворени към развитие, ако подходим към тях без предразсъдъци и с интерес.

Ние работим, за да подкрепим клиентите, които ни се доверяват, в желанието им да разберат по-добре себе си в общуването с другите, да преминат през трудни ситуации и да постигнат нова перспектива на удовлетворение в динамиката на живота си.

Vesta Help - Център за психологична подкрепа и логопедична терапия

Център за психологическа подкрепа „Веста хелп“ е изцяло ориентиран към грижата за психичния свят на детето и възрастния.  С дългия си професионален опит в сферата на психологията и логопедията, ние специалистите от центъра се обединихме около една основна мисия, да създадем пространството и най- добрите условия за всяко дете, за всеки родител, за всеки човек, нуждаещи се от психологическа подкрепа. Използваме доказани методи и техники на консултиране и терапия, изцяло съобразени с индивидуалните потребности на клиента.

Център “Vesta Help” предоставя психологично консултиране за възрастни и деца и логопедична терапия.

Екипът на “Vesta Help” вярва, че начинът, по който възприемаме себе си, отношенията ни с другите и способностите ни за комуникация, са динамични процеси, отворени към развитие, ако подходим към тях без предразсъдъци и с интерес.

Веселина Илиева

Веселина Илиева

Позиция в Центъра

Психолог-консултант. Консултира деца в тийнейджърска възраст и възрастни.

 

Образование

Завършва бакалавърска програма “Психология” и семестриално завършва магистърска програма “Клинична психология-психоаналитична перспектива”, в Нов български университет.

Квалификации

 • В процес на обучение във фамилна и брачна терапия към Институт по фамилна терапия.
 • Квалификация консултант, с право за практика под супервизия, в когнитивно-поведенческата терапия, със завършени обучение в базови терапевтични умения, водено от „Спектра консулт“ и обучение в специализирани умения, водено от Институт за екология на мисленето – д-р Петър Василев.
 • Специализирано обучение „Подкрепа на връзката дете-родител, лишен от свобода“, водещ Лиз Ер, Изпълнителен директор на Паневропейската мрежа за деца на затворници в Европа.
 • Обучения за повишаване и актуализация на професионалната квалификация в областта на психодиагностиката на правонарушители и на подбор на служители в затвора, водени от Психологическа лаборатория към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
 • Член на Дружеството на психолозите в България
 

Биография

Веселина Илиева има опит в работата с хора, лишени от свобода, в Централен софийски затвор. Работила е с тях в три направления: психологични изследвания и изготвяне на становища, психологична подкрепа и подкрепа за развиване на умения и социална реадаптация. В направлението психологична подкрепа е правила кризисни интервенции и е работила консултативно при системно проблемно поведение, риск от суицид, при агресивни, автоагресивни прояви и при загуба на близък човек. Има опит, също така, в провеждането на подбор за нови служители в затвора и в провеждането на обучения, насочени към развиване на уменията на служителите за работа със затворниците. В индивидуалната си практика работи с възрастни, преживяващи емоционални и отношенчески трудности.

Джулия Тодорова

Джулия Тодорова

Позиция в Центъра

Психолог-консултант. Консултира деца и възрастни.

Образование

Завършва бакалавърска програма „Психология”, с модул “Клинична психология” и магистърска програма „Клинична психология-психоаналитична перспектива”, в Нов български университет.

Квалификации

 • Кандидат – регистриран анализант към Българско психоаналитично общество.
 • Психодрама-асистент (консултант) в съвместна обучителна програма на Фондация „Психотерапия 2000“ и Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“.
 • Асоцииран член на Българско психоаналитично общество, член на Дружество на психолозите в България.
 • Практика в клиника “Психиатрия”, Военномедицинска академия.
 • Практика в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, работа с възрастни с хематологични заболявания.
 • Участие в семинари и конференции в областта на психологията, психодрамата и психоанализата.
 

Биография

Джулия Тодорова придобива опит в психологичното консултиране на възрастни, деца и юноши в Център за обществена подкрепа, към ИСДП, на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус”, в ЦСРИ с приоритет аутистичен спектър и в МЦ „Деца с проблеми в развитието“. Има опит и като фасилитатор-обучител на групи деца и тийнейджъри по теми, свързани с превенция на насилие, емоционална интелигентност и гражданска активност. 

Консултира хора, които изпитват трудности в отношенията си с другите, неудовлетворени са от усещането им за себе си или преминават през предизвикателен период в живота си. Работи с деца и юноши, проявяващи предизвикателно поведение, преживяващи емоционални трудности или търсещи отговори, свързани с порастването и идентичността си.

Виктория Козарова

Виктория Козарова

Позиция в Центъра

Логопед

Образование

Бакалавър по логопедия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в процес на придобиване на магистърска степен по езикова и речева патология, в Нов български университет.

Квалификации

 • Практика в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, наблюдение на логопедична терапия на деца, от първи до четвърти клас, с артикулационни нарушения, със специални образователни потребности и със специфични езикови нарушения.
 • Практика в Медицински център „Деца с проблеми в развитието“, логопедична терапия на деца със специални образователни потребности.
 • Участие в семинар на тема заекване при деца в предучилищна и училищна възраст, водещ Вилма Макаускене, преподавател от Университета Витаутас Велики, Латвия, доктор на социалните науки, частно практикуващ логопед.
 • Участие в семинар на тема „Гласови нарушения“, организиран от Сдружението на частно практикуващите логопеди в България, с лектор Норма Камилери – председател на ESLA.
 • Сертификация за работа със скрининг тест за детско развитие от 0 до 3 г. – Denver II и с тестова батерия за оценка на дислексия на развитието – DDE-2.
Симона Тодорова

Симона Тодорова

Позиция в Центъра

Логопед

Образование

Бакалавър по логопедия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в процес на придобиване на магистърска степен по езикова и речева патология, в Нов български университет. 

Квалификации

 • Практика в Медицински център „Деца с проблеми в развитието“, участие в логопедична терапия на деца със специални образователни потребности.
 • Практика в ДГ 171 „Свобода“, изготвяне на планове и материали за логопедична терапия, участие в логопедични занятия, провеждани с деца от 3-7-годишна възраст с артикулационни нарушения, специфични езикови нарушения, диспраксия.
 • Доброволец в Лятна програма, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, за деца и ученици със специални образователни потребности, от подготвителна група до четвърти клас.
 • Участие в семинар на тема „Гласови нарушения“, организиран от Сдружението на частно практикуващите логопеди в България, с лектор Норма Камилери – председател на ESLA.
 • Участие с доклад в Юбилейна научна конференция с международно участие „Логопедията с поглед към бъдещето“.

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.