+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Как самочувствието определя качеството ни на живот

Самочувствие

Понякога взимаме бързо решения и не изпитваме никакво колебание. Чувстваме се свободни, удовлетворени и развиващи се в изборите си. В други ситуации, макар да чувстваме, че определено решение или стъпка ще бъдат полезни за нас, ни отнема дълго време, в което отлагаме и премисляме; или пък изпълнени с усещане за тревога и несигурност, така и никога не успяваме да се решим на съответната крачка. В последствие започваме да намираме обяснение и основания за решението да не предприемем действие и приписваме неудовлетворението си на разнообразни външни обстоятелства. Какво всъщност е онова нещо, вътре в нас, от което зависят готовността и мотивацията ни за действие? Предлагаме ви една възможна перспектива, от която да помислим.

КАКВО Е САМОЧУВСТВИЕ

Самочувствие е мисленето на човек за себе си, усещането му за собствена ценност и стойност. То е сложно преживяване, в което участва начинът, по който виждаме себе си (идентичност), чувството ни за принадлежност, за компетентност, степента на самоувереност и усещането ни за сигурност. Самочувствието оказва влияние върху множество аспекти в живота, например взаимоотношенията, емоционалното здраве, процесите на вземане на решения и като цяло върху усещането за благосъстояние.

То може да бъде разглеждано като личностова черта или като състояние. Като личностова черта самочувствието е обвързано с цялостното възприятие, което човек има за себе си, влияе на решения и поведение в широк спектър от ситуации и е относително устойчив аспект на личността, който би могъл да бъде развиван със сериозни усилия, време и последователност. От изследвания, опитващи да разберат развитието на самочувствието като черта, получаваме данни, че то се влияе от възраст, социална идентичност и емоционална интелигентност – има тенденция да се развива през детството и юношеството и да бъде стабилно през зрелостта, като е възможно леко повишаване в по-напреднала възраст – в зависимост от степента на удовлетворение, която човек преживява, поглеждайки назад живота си; по-високото самочувствие е обвързано с по-силната идентификация със социалната група; както и с по-високи нива на емоционална интелигентност.

Като състояние самочувствието е моментното отношение към себе си и преживяване за собствена стойност, като може да има различни проявления, в зависимост от социалния контекст и настроението. Например човек може да има високо самочувствие в областта на професионалното си развитие, но да има ниско самочувствие, когато става въпрос за лични взаимоотношения; или пък възможно е нивото на самочувствие да варира в зависимост от степента на оптимизъм, която човек преживява в даден момент. Тогава бихме могли да мислим за „по-силни“ и „по-слаби“ аспекти в усещането, което имаме за себе си.

Когато говорим за самочувствието като състояние, определени колебания, в зависимост от контекста, могат да бъдат нормална и адаптивна част от опита ни. Например да сме горди и мотивирани, когато реализираме трудна задача и в бъдеще да подхождаме с повече лекота и увереност при сходни ситуации или, когато с нещо не се справим според очакванията ни, следващ път да бъдем по-предпазливи или да изпитваме несигурност.

Независимо дали мислим за самочувствието като черта или състояние, то е важен елемент от усещането ни за психично здраве и благополучие. Мотивацията в живота ни – да се развиваме, да учим, да поемаме отговорности, да се впускаме в нови начинания, да срещаме нови хора и да опитваме непознати неща, е отблизо свързана със самочувствието. То може да варира по отношение на ниво, стабилност и в зависимост от контекста. Възможността за разбиране и разграничаване на самочувствието като черта и като състояние създава възможност за специалистите в областта на психичното здраве да партнират по-успешно на хората, преживяващи трудности със самочувствието си и, търсещи начин да постигнат по-удовлетворяващо усещане за себе си.

КАК НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ПРЕЖИВЯВАМЕ СЕБЕ СИ, СЕ ОТРАЗЯВА НА ЖИВОТА НИ

Ако съумяваме да познаваме и разбираме достатъчно автентично себе си, постигаме стабилно и реалистично самочувствие, което е предпоставка за цялостно благополучие и за по-висока устойчивост при стрес. Тогава човек пълноценно разбира собствените си нужди и умее да ги комуникира с другите хора – здравословната връзка със себе си създава възможност за поддържане на добри и удовлетворяващи взаимоотношения с другите; също така, ако човек съумее да изгради реалистично самочувствие, е способен ясно да осъзнава собствените си умения, като по този начин има реалистични очаквания и  знае как да определя подходящи цели пред себе си.

Хората с ниско самочувствие могат да бъдат значително по-чувствителни към критика или неодобрение. Те често се справят с такива ситуации чрез оттегляне и по този начин не рядко имат трудности в отношенията с другите – в училище, на работа, с приятели – могат да се чувстват необичани, недостойни, неоценени. Ниското самочувствие е свързано с повече уязвимост към депресия, тревожност и други проблеми, свързани с психичното здраве.

КАКВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНИТЕ ЗА НИСКО САМОЧУВСТВИЕ

Усещането за ниска себестойност често произтича от детството. Ако човек не преживява достатъчно обич, отклик на емоционалните си необходимости, привързаност и положителни взаимодействия със значимите си близки хора, е възможно да започне да липсва чувство за вътрешна стойност и значимост. Натрупването на такова чувство или повтарящо се преживяване за физическа или емоционална болка в годините на детството, когато човек пораства, открива и изгражда себе си като личност, обикновено води до негативен ефект върху самочувствието. Най-общо, бихме могли да посочим следните фактори, като имат отношение към развитие на самочувствието:

  • взаимоотношения в семейството, по-късно с приятелите и учителите.
  • често отдалечаване от познати места или обични хора, които човек преживява като безопасни и сигурни.
  • образ на тялото и чувства за външния вид.
  • отношение на родителите, учителите и приятелите към постигнати успехи и притежавани умения.
  • физически и емоционални здравословни проблеми.
  • тормоз или злоупотреба.
  • дискриминация.

 

*Източници:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/liking-the-child-you-love/202303/the-self-esteem-debate-is-it-a-trait-or-a-state

https://www.healthdirect.gov.au/self-esteem

https://www.verywellmind.com/what-is-self-esteem-2795868

https://www.medicalnewstoday.com/articles/i-have-lost-my-confidence-and-self-esteem#impact

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.