+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Булинг и какво значение има за децата в училищна възраст

Булинг

Въпросът за булинг сред децата в училищна възраст става все по-належащ и тревожен. По данни на Министерството на образованието и науката, през 2021/2022 учебна година има 1496 регистрирани случая на физически тормоз и 2160 случая на вербална агресия в училище, като можем да предположим, че тази статистика обхваща особено тежките случаи на булинг. По данни на Уницеф всяко второ дете у нас е преживяло форма на насилие. Важен фактор за високия процент на булинг е, че насилието не се разпознава ясно във всичките му форми, както от възрастните – родители или учители, така и от децата. С текста, който ви предлагаме тази седмица, бихме искали да поговорим повече за това какво е булинг и какво значение има за децата в училищна възраст.

КАКВО Е БУЛИНГ

Булинг е модел на агресивно поведение сред децата в училище, не е инцидент, а е нещо, което се повтаря. Включва дисбаланс във властовата позиция – често тези, които тормозят, са с по-висок социален статус, физически по-силни, по-популярни или разполагат с язвителна информация; а тези, които преживяват тормоз, обичайно са по-затворени или принадлежат към маргинализирани групи – например деца от семейства с по-нисък социален статус, с различна сексуална идентичност, деца с увреждания, деца от различен етнос или националност. Булингът обхваща действия като например отправяне на заплахи, засрамване, разпространяване на слухове и лъжи, физическо или вербално нападение, умишлено пренебрежение към някого или изключване на някого от група. Може да се случва на живо или онлайн. Момчетата са по-предразположени да преживяват физически тормоз, а момичетата, по-често страдат от емоционален.

Важно е да забележим, че уязвими са както децата, които са подложени на булинг, така и тези, които го прилагат. При всички тях е по-висок рискът от тревожни разстройства, депресия, злоупотреба с вещества, по-ниски академични постижения и отпадане от училище. Децата, които преживяват тормоз споделят за неудовлетвореност от чувството им за себе си и в отношенията със семейството и приятелите им. Също така съобщават два пъти по-често за физически симптоми, които нямат медицинско обяснение, в сравнение с децата, които не преживяват тормоз.

ЗАЩО ДЕЦАТА ПРИЛАГАТ БУЛИНГ

Често порастващите хора, които упражняват тормоз, са добри деца, правещи лоши неща. Много вероятно е самите те да са всъщност в беда. Какво е обяснението? Булинг поведението често е мотивирано от желание да се задоволят базови необходимости като признание, внимание или одобрение от другите, които децата преживяват като липса. Когато упражняват тормоз, тези деца чувстват, че ако накарат другите да изглеждат малки, увеличават популярността и властта си. Популярността е средство, което може да донесе уважение, възхищение и да издигне някого до лидерска позиция. В този смисъл булингът може да бъде и реакция на ревност към нещо, което другият има, но аз нямам или ниско самочувствие. Друга причина за агресивното поведение у младите хора може да бъде, че са били неглижирани или на свой ред тормозени от връстници, сиблинги или възрастни в семейството. Тогава тормозът би могъл да бъде разбиран като опит за възвръщане на собственото достойнство или като познатото на тези деца средство, така че да изразяват емоциите, желанията си и да бъдат част от – макар по този деструктивен начин и да не се чувстват заплашени да останат сами.

КАКВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗНАЦИТЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ ПРЕЖИВЯВА БУЛИНГ

Възможно е детето ви да не разговаря с вас директно, ако преживява булинг, защото се срамува, защото иска да съумее да се справи само, защото се страхува да ви каже, смятайки че ще реагирате нечувствително, неефективно или прекомерно, защото не иска да бъде слабо или по някаква друга причина. Следните знаци могат да повишат вашето внимание, така че да прецените дали да наблюдавате известно време или вие да инициирате разговор:

 • Необясними наранявани – синини, белези, драскотини, рани.
 • Нежелание или страх да ходи на училище
 • Повишена тревога, нервност и свръх бдителност
 • Желание да остава близо до учителите по време на междучасията
 • Ограничен приятелски кръг
 • Внезапна загуба на приятели или избягване на социални ситуации
 • Изгубени или унищожени вещи, особено когато се случва често
 • Необичайно чести молби за повече пари или допълнителна храна към тази, която обикновено носи за закуска/обяд в училище
 • Нарушен сън
 • Повишена тревога, без разумно обяснение, след използване на компютър или телефон
 • Необичайна потайност
 • Гневни изблици и повишена агресивност.

КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО СИ ОТ БУЛИНГ

 • Информирайте децата си какво е булинг, така ще могат да разграничават това поведение ясно и категорично, независимо дали се случва на тях или на някой друг.
 • Говорете често и открито с децата си за начина, по който преминава ежедневието им в училище, за отношенията със съучениците, учителите или приятелите, за чувствата, които са имали през деня. Проявявайте интерес към времето, което прекарват онлайн – какво съдържание ги вълнува, кои социални мрежи използват. По този начин изграждате доверие, така че детето ви да сподели с вас, ако преживява тормоз или разкривате възможност вие да забележите рано знаците, ако детето ви изпитва тревога да разговаря само с вас.
 • Помогнете на детето си да бъде положителен пример за подражание: в динамиката на булинг има три страни: жертва, насилник и страничен наблюдател. Децата могат да предотвратят тормоза като се застъпят за жертвата или, в случай че по този начин се излагат на опасност, като сигнализират учителите, ръководството или психолога в училище за случващото се.
 • Помогнете на детето си да изгради самочувствие: насърчете го да избере допълнителни класове или извънучилищни дейности, към които има любопитство и го вълнуват. По този начин то може да се почувства по-уверено и да разшири приятелския си кръг с хора, със сходни интереси.
 • Бъдете добър модел за детето си: покажете му как да се отнася към другите с доброта, уважение и себеутвърждаване.
 • Помогнете на детето си да изгради полезни умения: научете го на емоционални и междуличностни умения, за да му помогнете да се ориентира в случаи на булинг. Такива умения са например саморегулиране, социални умения, решаване на проблеми. По този начин детето ви ще съумява да се владее в напрегнати ситуации и да изглежда спокойно, да бъде настоятелно, когато е уместно и да изобретява творчески начини за разрешаване на трудни ситуации.
 • Обсъдете с детето си към кого може да се обърне, ако е жертва на булинг: помогнете му да идентифицира безопасни места, връстници и възрастни, към които може да се обърне, при нужда. Важно е да чувства, че е обичано, подкрепяно и има на кого да разчита.

Ако научите, че детето ви страда от булинг, важно е на първо място да се успокоите и след това да преминете към действие. Следващата стъпка е да се свържете с училището и да докладвате какво се случва. Не е препоръчително да се насочите директно към родителите на детето, което прилага тормоз. Възможно е това да ескалира проблема, да наруши отношенията ви с родителя на другото дете, да създаде ситуация, в която останалите родителите да предпочетат да не вземат отношение или да отнемете от авторитета на детето си сред съучениците му. Когато се свържете с училището, помолете за проверка на случилото се и попитайте кога можете да очаквате отговор. По този начин показвате, че сте отворени към други гледни точки, че не търсите виновен или не отправяте обвинения, а сте загрижен и бихте искал да разрешите ситуацията. Можете да помолите, също така, самоличността на детето ви да остане анонимна, за да го предпазите от следваща реакция. Проследете ситуация докато не достигнете до разрешение и не гарантирате безопасността на детето си.

 

*Източници:

https://www.unicef.org/parenting/child-care/bullying

https://www.familylives.org.uk/advice/bullying/advice-for-parents/why-children-bully?referer=/advice/bullying/advice-for-parents

https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying

https://theconversation.com/why-do-kids-bully-and-what-can-parents-do-about-it-194812

 

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.