+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Газлайтинг

Газлайтинг

КАКВО Е ГАЗЛАЙТИНГ

Газлайтингът е форма на емоционално насилие и манипулация. Злоупотреба, която цели да предизвика в човека, към когото е насочена, съмнения във възприятията му, в здравия му разум и чувство на несигурност в преценката му за реалността. Обикновено газлайтингът протича системно, в дълъг период от време и обвързва въвлечените хора в отношение на насилник и жертва. Терминът „газлайтинг“ произлиза от постановката “Gas Light” (1938), по която по-късно е направен филм. В постановката съпругът на една жена се опитва да я убеди, че е психически  нестабилна. Той прави малки промени в обкръжението ѝ – една от тях е, че затъмнява газовите лампи в къщата, а след това убеждава жена си, че си въобразява  промените. Крайната цел на мъжа е съпругата му да бъде настанена в приют, за да може той да открадне наследството ѝ. Обикновено газлайтингът въздейства върху потърпевшия човек чрез силно покачване на тревожността, повлиява увереността и самочувствието, предизвиква несигурност в емоционалната и психична стабилност и създава зависимост в отношенията с извършителя.

МЕХАНИЗЪМ НА ГАЗЛАЙТИНГА И ПО КАКВО ДА ГО РАЗПОЗНАЕТЕ

Както преди малко обърнахме внимание, газлайтингът може да има сериозни последици за психичното здраве на пострадалия човек. Процесът е постепенен. Подложените на газлайтинг хора започват да се колебаят във възприятието за себе си, докато накрая достигнат до етап на вярване, че заслужават отношението, което получават от извършителя. Интензивните и непроменливи чувства на неувереност и объркване допринасят за отключване на тревожни симптоми и депресия. Газлайтингът засяга и социалния живот. Обикновено, под влиянието на газлайтъра, пострадалите хора прекъсват значими за тях връзки – със семейство, с приятели, с колеги и постепенно започват да вярват, че не заслужават обич и внимание. Симптомите, предизвикани в газлайтинг, продължават да се проявяват и след прекратяване на отношението. Някои от хората, участвали в такава свързаност, имат трудности да изразяват чувствата си и да се доверяват – изпитват страх и постоянно съмнение, че другите ще злоупотребят с преживяванията и личността им. При други хора се актуализира интензивна необходимост от утвърждение, която предизвиква поведение на уязвимост към ново отношение, основано на насилие.

Важно е да обърнем внимание, че газлайтингът не е равносилен на лъжа, на различно мнение, което могат да имат двама души или пък на думите „ти си виновен/а“, които понякога всеки от нас употребява. Това е много по-нюансирано отношение, което прави трудно то да бъде разпознато. Обикновено протича в три отделни фази, но не всяка динамика на газлайтинг преминава през всяка от тях.

НЕДОВЕРИЕ – първоначално поведението на извършителя се отрича. Страдащият човек  забелязва, че другият се държи неприемливо, но го оправдава или подминава, смята, че е  еднократно.

ОТБРАНА – когато поведението на газлайтинг започне да се повтаря, пострадалият преминава към отбрана и съответно натискът от страна на извършителя се увеличава.

ДЕПРЕСИЯ – ако газлайтингът продължи, в последната му фаза пострадалият приема версията на реалност на извършителя, за да избегне конфликт и да направи всичко възможно, за да спечели одобрението му. Отричането на реалността изтощава, отдалечава от усещането за себе си и предизвиква преживяване за слабост и безнадеждност.

Газлайтингът е поведение, присъщо на различни форми на общуване. Може да бъде част от всяко отношение, основано на йерархия – например от политиката, от отношенията между лекар и пациент, между учител и ученик, в работата, в семейството и не рядко в интимните отношения, когато те са такива, че също почиват на йерархия.

Как да разпознаете газлайтинга? – Ето няколко много типични поведения на извършителите:

ЗАДЪРЖАНЕ: газлайтърът отказа да изслуша притесненията на другия човек или заема позиция „не те разбирам“. Например: „Нямам време да слушам тези глупости. Няма никакъв смисъл в това, което говориш.“

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ: извършителят поставя под въпрос паметта на другия, като отрича случили се събития по начина, по който пострадалият човек (съвсем точно) си ги спомня. Той може, също така, да измисли и добави несъществуващи аспекти към случилото се. Например: „Чух те да го казваш, никога не помниш правилно думите си.“

ЗАБРАВЯНЕ/ОТРИЧАНЕ: извършителят се преструва, че е забравил дадени събития или обстоятелства, за да дискредитира допълнително чувството за увереност и възприятието за реалност на другия човек. Той обикновено избягва да се ангажира с конкретни  неща, за да избегне отговорност. Например: „За какво говориш? Никога не съм обещавал/а това.“

БЛОКИРАНЕ/ОТКЛОНЯВАНЕ: извършителят сменя темата, за да отклони вниманието на другия от нея.  Възможно е той да смени посоката на разговора, като го превърне в спор за достоверност. Например: „Отново ли си разговарял/а със сестра ти? Тя винаги ти вкарва глупави идеи в главата“.

ТРИВИАЛИЗИРАНЕ: газлайтърът настоява, че другият реагира прекалено на нещо, което действително е нараняващо. По този начин пострадалият започва да вярва, че чувствата му са невалидни или прекомерни. Например: „Ти си толкова чувствителен/а! Изобщо не е вярно, че тонът ми беше груб!“

КАКЪВ Е МОТИВЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГАЗЛАЙТЪРИТЕ

Водещият мотив на газлайтърите е властта и контролът над другите. Чрез действията си, извършителите търсят начин да утвърдят себе си. Когато се чувстват заплашени или уязвени, те имат необходимост другият да подкрепи тяхната версия на събитията, така че да запазят чувството си за могъщество и контрол. Хората, които са склонни към газлайтинг, обикновено имат нереалистична представа за себе си и другите, склонност към манипулация с всякакви средства, за да постигнат собствени цели, както и никога не признават грешките си, а обвиняват за тях другите (проектират ги върху тях). Така можем да видим, че корените на газлайтинга често за обвързани с психо-емоционални трудности и, че едни от най-често срещаните са изявени нарцистични характеристики и/или антисоциална тенденция.

Извършителите на газлайтинг не могат да зачитат граници, обикновено стават още по-упорити и атакуващи, когато страдащият човек опита да ги наложи. Ако разпознавате себе си като човек, засегнат от газлайтинг отношения, не отлагайте да установите дистанция и да потърсите подкрепа от приятели, семейство или професионалист. Запомнете, вината не е ваша и винаги е възможно да сложите край.

*Източници:

https://www.insider.com/guides/health/sex-relationships/gaslighting-examples

https://www.healthline.com/health/gaslighting#signs

https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/gaslighting

https://www.psycom.net/gaslighting-what-is-it/#whydopeoplegaslight-

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.