+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Какво прави психотерапията успешна

Психотерапия

Въпросът „какво прави психотерапията успешна“ е важен във всеки етап от срещата с нея: когато обмисляте начало и изпитвате несигурност как да вземете решение към кого да се обърнете, когато правите първите стъпки с вашия психотерапевт и се колебаете дали да останете и да се доверите, или пък, когато психотерапевтичният ви процес е напреднал, но напоследък имате преживяване за застой и се питате какво е „успех“ в психотерапията и на какво се дължи (моментното) преживяването за не напредък. Макар отговорите на този въпрос да зависят донякъде от психотерапевтичния подход, в размислите от блога ни тази седмица опитваме да погледнем общо, независимо от терапевтичната модалност и да ви предложим идеи, които може би ще допълнят вашите собствени хрумвания.

НОВО РАЗБИРАНЕ

Чувството, че в психотерапията си откривате нов начин за разбиране на тревогите и трудностите, с които се борите, е важен индикатор за добре развиващ се процес, особено в началото. Новото разбиране е едно от средствата, чрез които човек съумява да преодолява предизвикателствата пред себе си и да се развива като личност. Заедно с това то насърчава по-реалистично възприемане на собствената ситуация и доверие, че психотерапевтичният процес може да бъде полезен и ангажирането в него да е ценно.

ВАЖЕН ЛИ Е ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ МЕТОД

В случай че самите вие не изпитвате предпочитание към конкретен метод, ще се изненадате да научите, че подходът, който терапевтът ви използва, може да не е един от най-важните фактори, определящи успеха на терапията. Резултати от научни изследвания показват, че умението на специалиста да предостави сигурна и защитена среда за работа, способността му да чуе и формулира трудностите и тревогите, с които се обръщате към него, както и прилагане на техники в съответствие с квалификацията на терапевта, с целите и задачите на терапията, са с поне толкова голяма значимост, колкото добрата терапевтична връзка и точността на интервенциите, използвани от него. Има редица научни публикации, датиращи още от 1936 г., които установяват, че различните подходи към терапията често имат до голяма степен сходни резултати  (Duncan, 2002; Luborsky, Singer, & Luborsky (1975; Nahum, Alfonso & Sönmez, 2018; Rosenzweig, 1936).

ЛИЧНОСТТА НА ТЕРАПЕВТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ДОБРАТА ТЕРАПЕВТИЧНА ВРЪЗКА

Увеличават се данните за значими разлики в ефективността на психотерапевтите в зависимост от индивидуалните им характеристики. Макар да са необходими допълнителни проучвания в тази област, вече има информация, че пациенти с най-компетентни терапевти постигат развитие десет пъти по-бързо в сравнение със средния пациент, а пациенти с най-некомпетентни терапевти всъщност се влошават. Част от аспектите, определящи компетентността на терапевта, се отнасят до нивото на емоционална интелигентност, уменията за себерефлексия, капацитетът за регулация на емоциите и по-ниските нива на междуличностни проблеми.

Все повече научни изследвания обръщат внимание и на значението на терапевтичния съюз като водещ фактор за определяне на резултатите от терапията. Добрият работен съюз между пациента и терапевта включва елементите на топла емоционална връзка и съгласие по целите и по задачите на терапията. Важно е преживяването ви, че терапевтът, с когото работите, е емпатичен, грижовен и утвърждаващ, както и чувството, че сте видяни и разбрани в съвместната ви работа.

Това усещане в терапевтичната връзка с вашия терапевт е двустранен процес, в който всеки от вас има своята роля и принос. Преди да вземете решение, че терапевтът, с когото работите не е способен да осигури необходимата за вас среда на работа и да откликне по начина, по който чувствате, че бихте се доверили, особено ако терапията ви е в началото си, опитайте да разговаряте за преживяванията ви и заедно да дискутирате. Данни от изследвания предоставят информация, че пациентите, които могат да подобрят взаимоотношенията в терапията си чрез обсъждане с терапевта, често постигат най-пълноценни и задоволителни резултати. Вероятността за положителен резултат в терапевтичния ви процес зависи и от степента, в която вие имате готовност да се ангажирате и да инвестирате.

ЗНАЧЕНИЕ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ ИЗВЪН ТЕРАПЕВТИЧНИЯ КАБИНЕТ

Отношение към резултатите, които бихте могли да постигнете в терапия, имат и фактори, свързани с:

  • Вашата среда на живот и степента, в която чувствате, че тя е сигурна и удовлетворяваща за вас (безопасност, работа, домашен живот и др.).
  • Вашата социална среда и възможностите за опора, подкрепа и съпричастност, които откривате в нея (семейство, приятели, колеги, общност).
  • Генетични фактори.

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА

  • Подобрение във вашето настроение и емоции.
  • Промяна в начина ви на мислене: това би могло да се изразява в по-малко деструктивни мисли, по-реалистични очаквания към живота ви и целите, които си поставяте.
  • Промяна в поведението, което имате: мислите водят до действия, така че ако се промени начинът, по който мислите, това ще окаже влияние и на поведението ви, изборите и решенията, които взимате.
  • Чувство за повече удовлетворение и удоволствие от живота ви.

Преглед на данните от изследвания показва, че за приблизително 75% от пациентите психотерапията носи развитие и някаква полза (Американска психологична асоциация, 2012 г.), че средният процент на успеваемост на пациентите варира от 65 до 72 % (Carr, 2007 г.) и, че средностатистическият пациент на психотерапия е в по-добро психично здраве от 60-82% от хората, които не започват психотерапия (Wampold, 2001).

 

*Източници:

https://www.tokyomentalhealth.com/what-makes-therapy-successful/

Савов, С. (2022). Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства. Издателство на Нов български университет, 176 – 180.

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.