+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Подкрепа към близък човек, който страда от психично заболяване

Психично заболяване, стигма

Тази седмица насочваме внимание към въпроса как да се погрижите за свой близък или приятел, когато забележите, че психичното му здраве се влошава и може би има необходимост от професионална помощ? В следващите редове търсим насоки относно:

 • какви са признаците, че човек се нуждае от помощ
 • как да насърчите някого, за когото сте загрижен, да потърси специалист и да се лекува
 • как психичното заболяване на човек влияе на семейството и приятелите
 • как да се справите с кризисни ситуации.

 

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ, ЧЕ ВАШИЯТ БЛИЗЪК ИЛИ ПРИЯТЕЛ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ

Всички преминаваме през стресови събития, които могат да променят обичайното ни поведение за известно време, това е често срещано и не винаги е начало на психично разстройство. Как да разберете тогава дали ваш близък човек преминава през труден период или се нуждае от помощ? Ако забележите, че се случват наведнъж някои от следните промени, консултация със специалист може да бъде полезна:

 • Сериозни промени в съня, апетита и личните грижи, които човек полага за себе си.
 • Резки промени в настроението, увеличена потиснатост или раздразнителност.
 • Отдръпване и загуба на интерес към дейности, в които преди човекът е участвал с желание и са му доставяли удоволствие.
 • Влошаване в справянето с ежедневните отговорности – рязко и драстично влошаване на успеха в училище, несправяне със задачите и отговорностите на работното място, трудности при изпълнението на ежедневните домакински дейности.
 • Необясними трудности с концентрацията, паметта, логическото мислене или речта.
 • Повишена чувствителност към гледки, звуци, миризми или допир; избягване на свръхстимулиращи ситуации.
 • Нелогично мислене – необичайни или преувеличени вярвания относно личните способности за разбиране или влияние върху събития.
 • Нервност – страх или подозрителност към другите.

Една или две от тези промени не могат със сигурност да бъдат предпоставка за начало на психично заболяване. Ако обаче забелязвате, че вашият близък човек преживява няколко от тях наведнъж и те причиняват сериозни проблеми в способността му да учи, да работи или да общува с другите, той или тя трябва да се консултира със специалист по психично здраве – психиатър, психотерапевт или клиничен психолог. Последните двама специалисти биха могли да оценят необходимостта от насочване към психиатър.

КАК ДА НАСЪРЧИТЕ ЧОВЕК, ЗА КОГОТО СТЕ ЗАГРИЖЕН, ДА ПОТЪРСИ КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ И ДА СЕ ЛЕКУВА

Често се случва човекът, за когото сте загрижен, да не признава новите затруднения, които преживява или да не иска да се лекува. Отказът или нежеланието му може да сa свързани с това, че:

 • не смята, че има нужда от помощ и вярва, че нещата ще се оправят от самосебе си.
 • не смята, че лечението ще даде резултат.
 • не разбира, че се случва нещо необичайно с него, и че не е добре.
 • се страхува от това, което ще се случи, ако каже как се чувства – какво ще си помислят другите хора; как ще реагират в училище или на работното място; какви ще бъдат предписанията на лекаря.
 • не желае да опита поради предходен негативен опит.

Ако вашият близък не иска да получи помощ, това може да е много трудно преживяване за вас, ставайки свидетел на промените, които настъпват в живота му и на невъзможността да се справи с тях. Освен при много крайни обстоятелства, в които съдът би могъл да задължи човек да получи лечение, никой не може да принуди или да застави друг да се лекува. При тези обстоятелства можете да се погрижите, като опитате да разговаряте с вашия близък или приятел и да го мотивирате да потърси помощ. Бихте могли:

 • да се поинтересувате каква е причината да отказва консултация и в зависимост от нея да потърсите разрешение.
 • да предложите да придружите човека, на когото искате да помогнете, по време на консултация със специалист и да го подкрепите, а ако няма желание да присъствате, да изчакате в чакалнята.
 • да опитате да обясните какво би се случило по време на консултация със специалист и каква би била помощта, която ще получи.

 

КАК ПСИХИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЧОВЕК ВЛИЯЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ПРИЯТЕЛИТЕ МУ

Ако подкрепяте отблизо или се грижите за човек с психично заболяване, това може да бъде предизвикателно за вас – възможно е да преживявате нови емоции в отношенията с този човек, те да ви объркват или тревожат; да е необходимо да поемате различни от досегашните роли или отговорности в живота му и да ви трябва време, за да свикнете с тях; отношенията помежду ви могат да претърпят промяна или да се различават в зависимост дали вашият близък или приятел е в ремисия или в криза – когато симптомите на болестта са активни. Важно е да си дадете сметка за всичко това и да не пропускате да се грижите и за себе си. Ето някои идеи, които биха могли да ви помогнат, когато взимате решение по какъв начин и в каква степен да откликнете, за да подкрепите своя близък или приятел:

 • Ако обмисляте да поемете ролята на основен грижещ се човек, информирайте се докъде достигат правата ви в тази позиция – какво можете и какво не можете да правите.
 • Изяснете за себе си и комуникирайте с вашия близък или приятел с какво можете да го подкрепите и на каква помощ от вас може да разчита.
 • Разберете какво може и какво не може да прави човекът, когото искате да подкрепите.
 • Ако сте поел ролята на основен грижещ се и вашият близък е във висока степен несамостоятелен (или има такива периоди), осигурете си време за неща, които ви доставят удоволствие и обичате да правите. Стремете се да поддържате физическа активност и обръщайте внимание, когато чувствате, че имате необходимост от почивка в грижите и отговорностите.
 • Можете да се присъедините към формална или неформална група на хора, които също подкрепят свои близки, страдащи от психично заболяване. По този начин ще имате възможност да споделите преживявания и трудности, да обмените опит и да получите подкрепа. Ако чувствате, че грижата за вашия близък отнема във висока степен енергичността ви и се чувствате потиснат(а), можете да потърсите консултация с психотерапевт.

Когато човек преминава през труден етап в живота и има до себе си някой, който се грижи и го подкрепя, може лесно да отстъпи отговорностите си и да стане зависим, като започне да разчита на своя близък или приятел и за неща, които би могъл да направи самостоятелно. Когато поемате ролята на подкрепящ или грижещ се за човек с психично заболяване, договорете заедно граници и се придържайте към тях – по този начин ще насърчите вашия близък да остане самостоятелен и ще се погрижите за себе си и личното си пространство.

КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ С КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ КАТО ПОДКРЕПЯЩ НА ЧОВЕК С ПСИХИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Необходимо е да помислите за възможни кризисни ситуации и да ги планирате. Направете план, който съдържа информация за признаците, които подсказват, че може да се случи криза, какво можете да направите, за да предотвратите кризата или как да постъпите, ако тя настъпи. Ето идеи как да оформите вашия план:

 • Какво може да се случи
 • Какво да направя
 • С кого да се свържа
 • Какви са знаците, че може да настъпи криза
 • Как да реагирам, когато забележа знаци за предстояща криза
 • Информация за настоящето лечение
 • Информация за предходни лечения.

Ако човекът, за когото се грижите или подкрепяте, има кризисен план от неговия екип за психично здраве, това е първият план, който трябва да следвате в случай на криза.

 

*Източници:

https://www.psychiatry.org/patients-families/warning-signs-of-mental-illness

https://www.rethink.org/advice-and-information/carers-hub/supporting-someone-with-a-mental-illness/

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.