+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Изследване на интимността в романтичните отношения и страхът от интимност – част 1

Интимност

В днешния, високо динамичен и конкурентен свят, романтичните връзки, основаващи се на близост, свързаност и доверие, изглеждат все по-голямо предизвикателство. Сякаш готовността да останеш до някого и да споделиш себе си изначално се оказва трудна, а двойките, които съумяват да развият отношенията си, в един момент изгубват баланса помежду си и се раздалечават, намирайки някакъв комфорт в съвместното съжителство, разделят се или се развеждат. Какво е интимността и по какъв начин е важна, за да не се настани чувство на самота и неудовлетвореност в двойката ни? Какво означава да се страхуваме от интимност и как да подходим към този страх? Каним ви в следващите две седмици да помислим заедно.

КАКВО Е ИНТИМНОСТ

Интимността е усещането за близост и свързаност в отношенията между хората, тогава когато човек се чувства сигурен да бъде отворен, открит и уязвим в общуването с другия(те). Макар че в този текст съсредоточаваме вниманието си върху интимността в романтичните отношения, тя не е само тяхна съставка, важна е във всяко близко отношение – например в семейството или с приятелите. Ако проследим етимологията на думата, ще открием, че произлиза от латински – “intimus” и означава „вътрешен“ или „най-вътрешен“. Интимността е възможността хората да се свържат в дълбочина, на много нива, докосвайки се до най-съкровените качества един на друг. Тя е многопластова и има различни аспекти, макар често в ежедневието да я опростяваме. Например взаимозаменяме я със „секс“, но всъщност сексуалната интимност възниква, когато физическата и емоционалната интимност съумеят да се допълнят и съчетаят.

Интимността в романтичните отношения е свързващият елемент и е онова чувство, което ни дава сигурността, че имаме един друг човек до нас. Качеството на интимността на двойката е най-значимият показател за стабилността на връзката. Здравословната интимност в романтичните отношения е комплекс от щастие, отдаденост, физическо и емоционално благополучие.

КАКВИ АСПЕКТИ ИМА ИНТИМНОСТТА

  • Физическа интимност: тя се отнася до телесната близост – прегръдка, целувка, държане за ръце, в зависимост от естеството на връзката. Сексуалната интимност е част от физическата интимност.
  • Емоционална интимност е способността човек да споделя най-интимните си чувства с друг. Този аспект може да бъде от най-критично значение за една партньорска връзка, защото е в най-голяма степен отблизо свързан с чувството за сигурност и с необходимостта ни като хора да бъдем разбрани, утвърдени и да срещнем грижа, както и със способността ни да приемем другия с грижа, без оценка и осъждане.
  • Интелектуална интимност: е свързана със споделяне на идеи, мнения, житейски перспективи. Тя е готовността в отношенията за учене един от друг или отвореността за разглеждане и осмисляне идеите на другия. Чувството за безопасност, докато изразявате и споделяте мнението си в стимулиращи дискусии с партньора ви, насърчава интелектуалната интимност. Важно е любопитството, а не стремежът към съпоставяне на мнения.
  • Духовна интимност: е възможността човек да чувства близост, утвърждение и сигурност, докато споделя своите най-чувствителни и деликатни мисли, вярвания, опит, ценности и преживявания. Духовната интимност е широко понятие, затова е специфично и различно в различните отношения. То обхваща нещо надиндивидуално и засягащо търсенето на смисъл в живота. Споделянето на това висше чувство за цел насърчава интимната близост и разкрива възможността двама човека да проектират съвместен живот заедно.

 

КАКВО МОЖЕ ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВА СПОДЕЛЯНЕТО НА ИНТИМНОСТ

Интимността е преживяване, което се нуждае от грижа и внимание, за да продължава да се развива и да свързва двама човека в романтичните им отношения. Понякога динамиката на живота постепенно отнема от нея без да успеем да си дадем сметка за това до момента, в който романтичната ни връзка не се окаже изправена пред криза. Кои аспекти от съвместния живот отнемат от интимността?

  • Конфликти: предизвикателството е да споделяте интимност, когато конфликтите са се настанили удобно помежду ви. Негодуванието, гневът и липсата на доверие са чувства, които затрудняват, а понякога разрушават близостта и свързаността.
  • Стрес: твърде натоварено ежедневие, прекомерно висока професионална ангажираност, икономически затруднения, сериозни разминавания в партнирането и грижата за децата, както и други сходни трудности влияят върху интимността.
  • Проблеми в комуникацията: близостта винаги е възпрепятствана, когато чувствата, желанията или нуждите не успяват да достигнат до партньора ви и да срещнете отклик от нейна или негова страна.
  • Страх от интимност.

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТИМНОСТТА И КАК ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА НЕЯ

Бихме могли да кажем, че интимността е онзи свързващ елемент, без който романтичните отношения прекъсват. Когато чувството за интимност се наруши партньорите се раздалечават, а ако сериозно намалее, обикновено настъпва раздяла. Изследвания ни дават информация, че в дългосрочните връзки по-високото ниво на емоционална интимност е обвързано с по-голямо сексуално желание и повече сексуална активност. Чувството на удовлетвореност и удоволствие в отношенията също зависи от развитието на интимността. Изследване на Робълс и колеги, проведено през 2104 година, открива, че щастливата романтична връзка влияе върху здравето по същия начин като диетата и упражненията, и намалява риска от хронични заболявания и смърт. Преживяването за интимност подобрява също така психичното здраве, прави възможно по-успешното преработване на стреса и намалява чувството за самота.

Интимността е качество, което се нуждае от грижа, никога не се превръща в даденост и не би могла да съществува, ако в нея не участват двама. Приемането, честността, доверието, чувството за сигурност, пълноценната комуникация подхранват интимността. Разговорите за деня, за впечатленията и емоциите от него, насърчават близостта в романтичната връзка. Готовността да обсъждате и намирате разрешение на различията си, вместо дългосрочното настаняване на мълчание, враждебност и пренебрежение също влияят върху интимността. Желанието ви да споделяте активности и интереси с половинката си, да инициирате преживявания, които знаете, че ще направят другия щастлив, малките жестове и дискусиите по онези теми, които вълнуват всеки от вас, безотказно зареждат интимността, подсилвайки връзката и близостта помежду ви.

 

*Източници:

https://apn.com/resources/5-types-of-intimacy/

https://www.verywellmind.com/what-is-intimacy-in-a-relationship-5199766

 

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.