+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Бинарно мислене и какво отражение има в живота на човек

Splitting

Бинарното мислене, популярно наричано още „черно-бяло мислене“ или „мислене в категории правилно-грешно“, е механизъм на нашата психика, който прави така, че идеите, изводите, решенията, до които достигаме да са разделени в категории на крайности, без пространство за нюанси и детайли помежду. В областта на психологията бинарното мислене се разглежда още като „разцепване“. Склонността към разцепване обикновено влияе върху взаимоотношенията, които човек изгражда с другите и може да предизвика преживяване на тревожност и песимизъм.

ЗАЩО ХОРАТА СА СКЛОННИ КЪМ БИНАРНО МИСЛЕНЕ (РАЗЦЕПВАНЕ)

Един от аспектите, определящи по какъв начин живеем, общуваме и създаваме отношения, са защитните механизми на нашата психика. Защитните механизми са несъзнавани. Предпазват ни от тревогата, идваща от чувства и мисли, които считаме за неприемливи. Защитите могат да бъдат „зрели“ и „незрели“. Колкото повече зрели защитни механизми използва човек, толкова по-удовлетворен, автентичен и пълноценен се чувства в живота и в контекста, в който живее, макар винаги психиката да си служи както със „зрели“, така и с „незрели“ механизми.

Разцепването е част от „незрелите“ защити. Всеки човек понякога може да бъде ангажиран в бинарно мислене, например юношите все още изграждат идентичността си и чувството за себе си, затова понякога се затрудняват да преживяват и приемат амбивалентност. При възрастните хора също би могло да бъде обичайно, когато касае дълбоки убеждения, свързани например с политика или религия. Разцепването е предизвикателство в живота ни, само ако често прибягваме към него. Вече се досещате, че обикновено използваме този механизъм, когато не успяваме да понесем противоречивите емоции, които можем да изпитваме едновременно към едно и също нещо или човек. Противоречивите емоции предизвикват тревога и, ако не можем да я осмислим или преработим някак, разцепването на първо време намалява тревожността, като премахва противоречието, така че реалността, в която живеем да изглежда по-малко заплашителна, по-консистентна и проста. В дългосрочен план обаче бинарното мислене затруднява способността ни да разбираме пълноценно случващото се около нас. Често води освен до поляризиране, до идеализиране или обезценяване на хора, неща и ситуации. Представете си, например, че имате колега, когото смятате за забележителен човек и изключителен професионалист – този колега винаги е на ваша страна. Един ден се случва така, че получавате отрицателна обратна връзка за написан от вас доклад. Ако сте човек, склонен към разцепване, е възможно от този момент нататък мнението ви към колегата да се промени и да започнете да го смятате за груб, негативен и отмъстителен, да бъдете резервирани в отношението с него или изобщо да го избягвате. Невъзможността за нюансирано мислене, често води до разочарование. Затруднява решаването на проблеми и предвиждането на събития. Бинарното мислене възпрепятства продуктивния диалог между хората и работи срещу споделени идеали в обществото като любов, мир, справедливост и единство. Разцепването може да повлияе широк спектър от същността на човек – взаимоотношенията, идентичността, морала, фантазиите. Нарушава, също така, емоционалната регулация, като подклажда поведенчески проблеми, например агресия и предизвиква психично страдание, а понякога е свързано и с психични заболявания.

Консистентното поведение на разцепване, което има потенциал да предизвика сериозни трудности в живота на човек, се свързва с граничното личностово разстройство (ГЛР). Това личностово разстройство засяга начина, по който другите са възприемани и обикновено се характеризира с нестабилна самооценка, трудности с емоционалната  регулация и проблеми с поддържането на здравословни взаимоотношения.

 

КАКВИ СА ОБИЧАЙНИТЕ ВЯРВАНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С РАЗЦЕПВАНЕТО

Най-отличителната характеристика на разцепването обикновено е поляризация на убежденията – преживяванията, отношенията, ситуациите в живота са „добри“ или „лоши“, „правилни или грешни“, „успех или провал“, „честно“ или „нечестно“, „винаги“ или „никога“. Характеристики на бинарното мислене са още:

  • Вярване, че човек с различна гледна точка е против вас.
  • Лесна промяна в отношението към близък човек заради нещо неприятно, което се е случило помежду ви.
  • Подигравателно отношение към хора, които мислят различно.
  • Трудност в поддържането и развиването на отношения.
  • Лесна и рязка смяна на настроенията.
  • Изблици на гняв или мълчание, когато човек не получава каквото иска от другите.
  • Очакване към другите да „изберат страна“ и дори да съдействат за „отмъщение“. Ако откажат, е под въпрос дали заслужават доверие; възможно е също така да бъдат категоризирани като „зли“.
  • Повлияване на личното представяне от външни обстоятелства.

Ако човек разпознава себе си в казаното дотук, вероятно възниква въпросът: „Какво мога да направя?“. Най-важната и в същото време трудна стъпка, за да намалите тенденцията към разцепване, е да развиете чувство на осъзнатост за склонността си към бинарно мислене, което би ви помогнало да възприемате действителността по-реалистично и нюансирано. Когато това чувство за осъзнатост започне да бъде по-устойчиво, можете активно да полагате усилия, така че да възприемате хората и ситуациите с по-широка, по-състрадателна перспектива. Всички хора имат недостатъци и несъвършенства, а грешките и различията всъщност могат да бъдат ценни, не веднага дисквалифициращи.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗЦЕПВАНЕ В ДРУГИТЕ

  • Опитайте да не го приемате лично. Обикновено поведението на човекът, който се държи така, е в по-голяма степен свързано с него самия, отколкото с вас.
  • Стремете се да подхождате с утвърждаване в комуникацията с такъв тип хора, но без то да е неоснователно или преувеличено.
  • Поставете твърди граници.
  • Въпреки мисленето в крайности, опитайте вие да продължите нюансираната комуникация, например: „Да, аз ще продължа да бъда приятел с … и напълно уважавам решението ти да прекратиш това приятелство“.

 

*Източници:

 

https://www.betterhelp.com/advice/psychologists/what-is-splitting-psychology/

https://thewellnesssociety.org/how-to-deal-with-splitting-behavior/

https://www.forbes.com/sites/ilanaredstone/2021/01/11/splitting-the-psychology-behind-binary-thinking-and-how-it-limits-a-diversity-of-opinions/

https://www.learning-mind.com/psychological-splitting/

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.