+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Възпитанието на децата към уважение и равенство между половете е превенция на домашното насилие и насилието над жени

Равенство между половете

Неравенството между половете има влияние както на индивидуално, така и на обществено ниво – винаги е свързано с увеличена степен на агресия и по-висок риск от насилие в отношенията между хората, но по-пряко видимо в отношенията между мъжете и жените. Може би се питате как това касае децата? – Децата порастват с грижата и вниманието на същите тези хора: мъже и жени, в същото това общество, бивайки въвлечени в затворения кръг – повторение – на създаващи неравенства и провокиращи насилие модели и отношения. В патриархалните общества, към които ние принадлежим, насилието над жени често се нормализира и приема като практика. Това нормализиране се поддържа от културни нагласи, разглеждащи мъжете като доминиращи, а жените като подчинени. Някои примери как на обществено ниво наблюдаваме последствията от неравенството включват: ограничени възможности за образование и достъп до пазара на труда за жените спрямо мъжете; икономически неравенства – често жените печелят по-малко от мъжете и не рядко има разлика във възнаграждението на мъже и жени, заемащи една и съща позиция; по-голяма податливост на насилие от страна на партньор – данни на Световната здравна организация дават информация, че приблизително 30 процента от жените по света са преживели физическо или сексуално насилие в някакъв момент от живота си; ранни бракове. На индивидуално ниво, в личните взаимоотношения, последствията намират отзвук в силови дисбаланси и контрол на ресурсите, които често се превръщат в емоционално насилие или крият риск за ескалиране във физическо насилие, например: неравнопоставеност във вземане на решения за общия живот, в разпределението на отговорности – грижа за дома, грижа за децата, в разпределението на собствеността, в грижата и уважението към другия. Така, в едно общество, жените се чувстват подчинени, по-слаби, неуверени, а мъжете от своя страна доминиращи, силни, контролиращи, властни.

Възпитанието и грижата за децата създава възможност за прекъсване на кръга, завихрящ динамиката на половите неравенства и агресивните прояви, както и разкрива перспектива за лично преосмисляне и трансформиране у самите възрастните. Преди да насочим поглед натам обаче – какво означа уважение и равенство между половете? Уважението означава да се отнасяме към себе си и към другите с достойнство и внимание. Това е много важно за умението на човек да създаде здрави и щастливи взаимоотношение с приятели, колеги, семейство и романтични партньори. Равенството между половете е възможността и двата пола да ползват равни права, ресурси, възможности и защита във всички аспекти на живота. Когато момичетата и момчетата са еднакво образовани, овластени, здрави и свободни от дискриминация и насилие, това влияе както в живота на индивидуалния човек, така и в обществото – то е по-стабилно, устойчиво и проспериращо, а отношенията между хората се изградени върху уважение и грижа за другите.

КАК ДА НАУЧИТЕ ДЕЦАТА НА УВАЖЕНИЕ И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

СЪЗДАЙТЕ ШИРОТА И РАЗНООБРАЗИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО СИ

Често ставаме свидетели на стереотипи в начина, по който се подбират дрехи, цветове, играчки и дейности в зависимост от биологичния пол на детето, например: розовото е за момичета, синьото за момчета, куклите са момичешки, колите и влакчетата момчешки, момичетата не носят панталони, а момчетата нямат дълги коси. Има все повече информация, че ограничаването на дейности и отношения според биологичния пол, може да ограничи развитието на детето. Ако насочим вниманието си към играчките, например, ще видим, че тези, възприемани традиционно като „момчешки“, развиват повече двигателни и пространствени умения, които опосредстват качества като инициативност, състезателност, бърза преценка, готовност за вземане на решения, а определяните като „момичешки“ – стимулират повече общителност и грижа, опосредстващи качества, свързани с емпатия, социално взаимодействие, умения за комуникация и развиване на отношения. Когато децата са ограничени до типа игра, очакван за техния пол, не успяват да развият една част от уменията, необходими, за пълноценен живот и добър баланс между пасивност и активност, мислене и действие, грижа за себе си и грижа за другия.

СЪЗДАЙТЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА СВОБОДЕН РАЗГОВОР

Дори, ако детето расте в среда, свободна от полови стереотипи у дома, много е вероятно сред приятелите, в училище, в социалните мрежи това да не се случва – знаем, че самите децата движат стереотипите, продължавайки опита, който имат в семействата си и, който виждат в културата около себе си. Затова е важно, като родители, изрично да посочвате примери за половите стереотипи и да използвате разнообразни ситуации, за да разговаряте с децата си за равенството между половете и да им помогнете да изградят в себе си разбиране и ценност към такава нагласа. Как да се случи това?

ЧЕТЕТЕ, СЛУШАЙТЕ И ЖИВЕЙТЕ В РАЗНООБРАЗЕН СВЯТ

Животът сред хора от различни социални класи, раси, националности и култури, познаването на представители на тези групи чрез пътувания, изкуство, социални медии, участие в различни дейности и проекти, помага на децата, независимо от пола им, да разберат, че разнообразието е част от човешката природа, а не нещо „различно“ от техния свят. Медийното съдържание, отразяващо многообразието, непрекъснато се увеличава, но много детски програми изостават, ограничени до, например, истории с бели хора и мъжки герои. Проучване, проведено в Америка, показва, че 4-годишните деца, изложени на телевизия три до четири часа на ден, без проследяване от родителите какво гледат, са два пъти по-склонни да твърдят, че момчетата са по-добри от момичетата. Възрастните, които се грижат за децата, трябва да гледат предавания с тях и да говорят за стереотипите. По този начин освен широта към света и ролите в него, децата развиват и своето критично мислене.

УЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧУВСТВА СА ЧОВЕШКИ

Децата трябва да знаят, че могат да изразяват всичките си чувства, че няма „момчешки“ или „момичешки“ емоции. Както по-рано обсъдихме още при избора на играчки, поради влиянието на стереотипите, момчетата имат често по-голяма необходимост да бъдат насърчавани да развиват своята чувствителност и афективност. Не рядко чуваме: „Стегни се!“, „Не плачи като момиче!“, „Силна е като момче!“, „Бяга като момиче!“. Повечето деца носят в себе си естествената способност да бъдат мили, съпричастни и състрадателни, така че не става въпрос да ги променим, а по-скоро да им позволим и да ги насърчим да запазят широтата на своята чувствителност.

НАСЪРЧАВАЙТЕ ДЕЦАТА ДА ИЗСЛЕДВАТ ТЯЛОТО СИ И ГИ НАУЧЕТЕ НА УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА

Сигурно звучи странно – каква изобщо е връзката между телата, равенството между половете и превенцията на домашно насилие и насилие над жени? Когато човек не познава тялото си, не се чувства удобно в него или още повече – осъжда го, често преживява срам, а срамът може да предизвика вина и агресия. Идеята, че има „стандартни“ тела, с идеални мерки и форми, също насърчава дискриминационните тенденции, включително междуполовите такива и често води началото си от възпитанието и нагласите в обкръжението по време на детството. Важно е децата да харесват тялото си и да се отнасят с уважение към тялото на другите хора.

Не отправяйте критики към детето си, ако забележите, че се докосва, за да изследва тялото си, вместо това му помогнете да научи, че това е нещо лично, че може да се случва в лично пространство – например собствената стая или банята. Важно е родителите да си дадат сметка, че това не е мастурбация – както терминът се разбира от възрастни, а е опознаване на тялото и признаване, че то съществува.

Купете книги на децата си, гледайте видеа и разговаряйте за частите на тялото, за гениталиите, за техните функции – това ще избегне срама от тялото и ще помогне на детето да се чувства по-комфортно в него, както и да учи за приликите и разликите между половете.

КАК ДА ДАДЕТЕ ДОБЪР ПРИМЕР НА ДЕЦАТА СИ В ДИНАМИКАТА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

Децата бързо усвояват и възпроизвеждат повечето, което виждат и преживяват в ежедневието си. Проучване, публикувано през 2001 г., показва, че начинът, по който младите възрастни подхождат към разпределението на домакинската работа между мъжете и жените, е пряко свързан с това как тази работа е била разпределена в семействата им по произход. Ето защо, ако избягвате свързаните с пола роли във вашите семейни отношения и домашни задължения, това ще помогне на децата да научат, че не трябва да правят неща само заради пола си. Например, нека децата да виждат както вас, така и партньора ви да ремонтирате вкъщи, да се грижите за реда и чистотата, да готвите, да пазарувате, да се грижите за децата.

Друг начин, по който можете да им покажете личния си пример, е като не толерирате сексистко отношение или сексистки шеги в обкръжението си. Например сексисткият виц е позиция или история, която се стреми да накара хората да се смеят, като унижава или възвеличава единия пол за сметка на другия. Ако някой се пошегува по този начин пред детето ви или има цялостно такова поведение, добре е да го назовете, така че да стане ясно, видимо и да покаже вашето отношение към него.

 

*Източници:

https://www.graygroupintl.com/blog/violence-against-women

https://believe.earth/en/how-to-educate-children-for-gender-equality/#:~:text=Parents%20really%20need%20to%20point,their%20children%2C%E2%80%9D%20Brown%20says.&text=Children%20need%20to%20know%20that,develop%20their%20sensitivity%20and%20affectivity

https://mypositiveparenting.org/2020/03/18/teaching-kids-gender-equality-respect

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.