+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Юношество – през какви етапи преминава и как да подкрепите децата си да посрещнат предизвикателствата на тази възраст

Юношество

Юношеството е вълнуващ и предизвикателен, понякога бурен период, в който целта на децата е да се отделят от детството си и да развият в себе си психологичен и социален капацитет да бъдат възрастни. То е възрастта, в която оживяват отново въпроси, свързани с идентичността и самостоятелността, но този път, за да намерят по-категорично разрешение. Изграждането на чувство за себе си започва в най-ранна възраст. На 7-8 години въпросите, съпровождащи това чувство утихват за кратко, за да се актуализират отново в юношеството, търсейки преосмисляне и, правейки втори опит неразрешените теми от ранното детство да намерят изход, така че този път, вече младите възрастни хора, да напуснат юношеството с чувство за собствена идентичност и автономност. Постигането на идентичност е придружено от трудни избори – академични, свързани с приятелските отношения, касаещи сексуалността и половата идентичност. Юношеството, като период на преход, естествено води до тревога, свързана с промените в тялото, с динамичните и противоречиви емоции, и с нарастващите отговорности, които постепенно децата осъзнават и започват да търсят начини да посрещнат. Интензивността на тревожните преживявания оказва влияние върху начина, по който децата търсят себе си, опознават границите и експериментират. Често тревогата влияе върху изборите на порастващите хора за употребата на цигари, алкохол и наркотични вещества. И за децата, и за родителите, преходът на юношеството е предизвикателен, понякога объркващ процес, защото много от случващото се е неочаквано и идващо наведнъж. Все пак, въпреки голямата динамичност, е възможно за този период да се мисли в етапи, които обичайно следват последователно и създават възможности родителите и порастващите хора да открият начини да разговарят помежду си за предстоящото и така децата да се почувстват по-подготвени и подкрепени.

ЕТАПИ НА ЮНОШЕСТВОТО

Всеки от етапите протича в диапазон от няколко години и е индивидуално за всяко дете кога ще започне и колко дълго ще продължи, преди да настъпи следващия етап.

  • ПЪРВИ ЕТАП – ПУСКАНЕ НА ДЕТСТВОТО

Ранното юношество обхваща възрастта между 9 и 13 години. В този етап децата започват да растат по-бързо и да забелязват промените в тялото си.  Промените в тялото могат да предизвикат любопитство в едни или тревога, свързана с незнанието какво да очакват, в други. В този момент на порастването си някои деца могат да поставят под въпрос половата си идентичност. Мисленето е черно-бяло – нещата са правилни или грешни, страхотни или ужасни, без много пространство за нюанси. Типично е поведението на дезорганизация. Юношите разхвърлят повече вещите си, често забравят, по-разсеяни и невнимателни са от обичайно, губят разни неща. Опитите на родителите да наложат структура и правила, които преди са помагали, се оказват неадекватни. Младите хора стават силно чувствителни към начина, по който биват определяни и изразяват недоволство, ако отношението към тях е като към деца. Чувството за скука става по-ярко, както и безпокойството, че не знаят как да използват времето си. Усилва се и преживяването, че възрастните имат несправедливи изисквания и налагат ограничения на личната свобода, които нямат смисъл. Това провокира активно и пасивно противопоставяне. Тийнейджърите започват да спорят с авторитета на родителите си, с правилата и да отлагат задълженията и отговорностите, които имат към дома си и училище. Засилва се необходимостта от лично пространство. Ако се случи родителите да прекрачат границите, които децата се опитват да установят, реакциите им могат да бъдат силни. В този етап родителите имат чувството, че поведението на децата става „лошо“ и реагират с опит да наложат авторитета и правилата си, което често задълбочава трудностите в преживяването на юношите и отношенията им с родителите.

  • ВТОРИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЙСТВО ОТ ПРИЯТЕЛИ

Вторият етап настъпва и се разгръща в периода между 13 и 14 години. Той се изразява най-вече в конфликта между юношите и родителите за социална свобода и време с приятелите. Въпроси като: кога да си бъда вкъщи вечер, мога ли да отида някъде с приспиване или на купон, колко време прекарвам в разговори по телефона или социалните мрежи са обичаен източник на спор и напрежение. Тийнейджърите започват да си служат с повече лъжа, за да избегнат последствията от неправомерни действия и пренебрегването на забрани, които родителите са въвели.

  • ТРЕТИ ЕТАП – ПОВЕДЕНИЕ КАТО НА ПО-ВЪЗРАСТНИ

Когато юношите са на възраст между 15 и 17 години започват да търсят своята независимост чрез дейности, които възрастните имат в живота си, например работа на непълно работно време, шофиране на кола, нови запознанства и социални събирания, сексуални преживявания, употреба на вещества. Романтичните връзки вече включват сексуални отношения и младежите са много повече емоционално въвлечени във връзката с партньорите си. Юношите преживяват чувства на скръб, свързани с предстоящото гимназиално дипломиране, раздялата с приятели и предстоящата раздяла със семейството след прием в университет или планове за самостоятелен живот в отделно жилище. Всички новости предизвикват безпокойство и съмнения дали са готови да предприемат и посрещнат социалната си независимост.

  • ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – СПРАВЯНЕ САМ

Последният етап на юношеството обхваща периода между 18-21 години и нататък. Краят е много индивидуален и зависи от степента, в която кризата на юношеството е разрешена успешно. В случай че темите от последния етап на юношеството са останали преобладаващо актуални, те продължават да оказват значимо влияние върху следващите периоди от развитието на човек. В тази крайна фаза обикновено юношите вече имат по-устойчиво чувство за собствена индивидуалност и могат да определят ясно ценностите си. Способни са да се фокусират в по-голяма степен върху бъдещето и да взимат решения спрямо стремежите и идеалите си. Интимните отношения стават по-стабилни. В случай че до този момент юношеството е било твърде предизвикателно, четвъртият етап се характеризира с колебания в самочувствието поради трудността на младежите да посрещнат всички ангажименти и отговорности, част от живота на възрастните. В този период източникът на тревога за младите хора е липсата на ясно усещане за посока в живота или трудността им да бъдат последователни в пътя и целите, които вече са избрали. Рискът от сериозна злоупотреба с вещества под влиянието на средата от връстници със сходни преживявания в този етап е също висок.

КАК ДА ПОДКРЕПИТЕ ДЕЦАТА СИ ДА ПОСРЕЩНАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЮНОШЕСТВОТО

Въпреки че отношенията между децата и родителите по време на юношеството често са предизвикателни и променливи, подкрепата на родителите продължава да бъде много важна за пълноценното справяне на децата с кризата от този етап на живота им. Ето няколко идеи как да бъдете до децата си в този преход:

ПОМОГНЕТЕ ИМ ДА ПРЕДВИДЯТ ПРОМЕНИТЕ В ТЯЛОТО

Можете да потърсите подходящи материали – книги, интернет страници, филми за пубертета и да поговорите с децата си какво предстои. Например заедно да разгледате тези материали или пък само да поговорите, а след това те сами да ги разгледат и да останете насреща, ако им хрумнат въпроси или имат необходимост да обсъдите нещо. Нека децата да почувстват, че физическите промени и възникващата сексуалност са част от нормалното и здравословно развитие.

ЗАПОЧНЕТЕ ОТРАНО РАЗГОВОРИ ПО ДРУГИ ВАЖНИ ТЕМИ НА ЮНОШЕСТВОТО

Насърчавайте открита комуникация, свързана с пълноценни отношения, секс, сексуалност, съгласие и безопасност при сексуални отношения. Ако започнете тези разговори рано, ще изградите доверие между вас и децата ви, така че те да се чувстват спокойни да потърсят съвет или насока, когато по-късно изпитват несигурност, както и да посрещнат тези теми в живота си с по-малко тревога.

ЗАПАЗЕТЕ ОБЩУВАНЕТО С ВАШИТЕ ДЕЦА ПОЗИТИВНО

Показвайте силните им страни и празнувайте успехите, които постигат.

БЪДЕТЕ ПОДКРЕПЯЩИ И ЗАДАЙТЕ ЯСНИ ГРАНИЦИ И ОЧАКВАНИЯ

Договорете ясни, но в същото време разумни и взимащи предвид промените в живота на децата ви граници за вечерен час, ангажимент към училище, отговорности вкъщи и други. Необходимо е постепенно да разширявате възможностите за повече самостоятелност и независимост, така че детето ви да се чувства уверено малко по малко да поема отговорност. Има изследвания, които показват, че юношите с родители, които се стремят към този баланс, имат по-ниски нива на депресия и употреба на наркотици.

ОБСЪДЕТЕ РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ

Разговаряйте с децата си за рисковете в сексуалните отношения, за употребата на вещества и за последствията. Бъдете положителен пример за тях по тези теми.

УВАЖАВАЙТЕ ИНДИВИДУАЛНОСТТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА ДЕЦАТА ВИ

Зачитайте личното пространство и стремежите на детето ви да поема отговорност и да бъде по-независимо. Така то извървява стъпките към ранната зряла възраст. Винаги напомняйте, че вие сте там и ще помогнете, ако има необходимост.

 

*Източници:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/surviving-your-childs-adolescence/200902/roadmap-adolescent-growth

https://www.psychologytoday.com/us/basics/adolescence

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.aspx

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.