+359 877 508 700         info@vesta.help        гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 429, партер вход 4                 

Значение на билингвизма за ранното детско развитие

Значение на билингвизма в ранна детска възраст

Билингвизмът е тема, която привлича широко внимание. Как той влияе върху развитието на децата? Ще имат ли те трудности, ако средата вкъщи е двуезична? Ами ако езикът, на който се говори вкъщи е различен от официалния език? Наблюдава се тенденция за включване на втори език все по-рано и по-рано в учебните програми – това добре ли е, няма ли децата да се объркат? Вече има много изследвания, които допринасят към научното разбиране за влиянието на билингвизма върху социо-емоционалното и когнитивно развитие на децата. Изследователите все по-често насърчават родителите, които не са естествено в такава ситуация, да обмислят добавянето на двуезичен подход към образованието на децата. Министерството на образованието на САЩ заема позиция, че „Изучаването на повече от един език е предимство за хората, семействата и цялото общество“. В следващите редове, ще поговорим за всяко от тези предимства, като ги разделим в четири области: когнитивно развитие, социо-емоционално развитие, учене и дългосрочен успех.

КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ

Когато билингвизмът се въведе (и) чрез образование в ранна детска възраст, изгражда и организира солидна основа на когнитивното развитие. Двуезичните деца често имат по-висока „когнитивна гъвкавост“. Тя се развива, когато растящите в двуезична среда, се опитват да общуват и езиците в мозъка се „съревновават“, за да бъдат активирани и избрани. Децата избират едно и потискат друго. Така се научават да се фокусират и лесно да променят фокуса си, като естествено придвижват внимание от една дейност към друга. В допълнение, процесът на избор и потискане при употреба на езиците, развива внимание и висока степен на самоконтрол. Умения, които са изключително важни в отношенията между хората, в ученето и в професионалното развитие. Изследване на психолозите Елън Бялисток и Мишел Мартин-Ри, от 2004 г., установява, че двуезичните деца са по-успешни в разделянето на предмети по цвят и форма в сравнение с едноезичните им връстници, които се затрудняват, когато се добави втората характеристика – сортиране по форма. Това предполага, че двуезичното изживяване подобрява командния център на мозъка, като по този начин допълнително се насърчава способността за планиране, решаване на проблеми и изпълнението на други задачи, изискващи когнитивно усилие.

СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Способността на децата да общуват свободно на повече от един език утвърждава усещането им за себе си, идентичността им и чувството им за принадлежност. Езикът е връзка с разширеното семейство (когато родителите говорят различни езици), с културата, с литературата, с филми, с музика и изкуство. Затова двуезичните деца изграждат по-богати емоционални връзки, чувстват по-широка културна принадлежност и в по-голяма степен приемат човешките различия, изграждайки разнообразни и междукултурни познанства.

УЧЕНЕ

За повечето родители едно от най-големите притеснения в ранния образователен етап на децата е готовността за детска градина. Заедно с въпроса как децата да се чувстват спокойни, когато ходят в градината, възниква и друг въпрос – какви да бъдат дейностите, така че те да могат да учат и да се развиват. Препоръката на образователни експерти към родителите е да въведат втори език отрано. Когнитивната гъвкавост, която билингвизмът допълнително насърчава, помага на децата да развият фини умения за учене, като все по-бързо и успешно спрямо целите и задачите си съумяват да отсяват важна от маловажна информация. Не е трудно да си представим как тези умения са значими за развитието в целия ни живот.

ДЪЛГОСРОЧЕН УСПЕХ

Двуезичните хора имат чувствително повече възможности пред себе си като възрастни. Владеенето на два езика създава по-разнообразни перспективи за професионална реализация и дава по-широк достъп до участие в глобалната общност, до информация и до места като цяло. Всичко това дава усещане за независимост и свобода, важни аспекти от чувството ни за пълноценен живот. Не на последно място, има данни, че поради влиянието на билингвизма върху по-доброто когнитивно развитие, мозъкът на двуезичните хора функционира по-добре и по-дълго след развитие на болестта на Алцхаймер. Заболяването се забавя със средно четири години в сравнение с едноезичните хора.

 

*Източници:

https://tessais.org/importance-bilingualism-early-education/

https://raisingchildren.net.au/babies/connecting-communicating/bilingualism-multilingualism/bilingualism

https://www.canr.msu.edu/news/advantages_of_a_bilingual_brain

 

email-symbol

Запазете час за своята консултация!

Изберете консултация, която желаете и ден, който Ви е удобен, оставете своето име и телефон и ние ще се свържем с Вас.